Εκτύπωση

 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 - 2014

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνει στο διάστημα από 1-15 Νοεμβρίου 2013 και οι εξετάσεις 1-15 Δεκεμβρίου 2013. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σ’ αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Η βαθμολογία που θα πετύχουν οι υποψήφιοι στα μαθήματα αυτά είναι το αποκλειστικό κριτήριο για την εισαγωγή τους και οι θέσεις που διατίθενται είναι:

  • Πέντε (5) για αποφοίτους Α.Ε.Ι.
  • Επτά (7) για αποφοίτους Τ.Ε.Ι.
  • Τρεις (3) για αποφοίτους Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

Τα μαθήματα που εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι :

  1. 1) Μαθηματικά
  2. 2) Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
  3. 3) Θεωρητική Γλωσσολογία


ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1 ) Μάθημα: Μαθηματικά

- Φυσικοί αριθμοί: Αναπαράσταση των φυσικών αριθμών. Η διάταξη των φυσικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών. Η μαθηματική επαγωγή.  
- Διαιρετότητα: Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί. Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κριτήρια διαιρετότητας. Οι βασικοί αλγόριθμοι για τις πράξεις. Μεταθέσεις και απαριθμήσεις.
- Κλασματικοί αριθμοί: Αναπαράσταση κλασματικών αριθμών. Η διάταξη των κλασματικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ κλασματικών αριθμών. 
- Δεκαδικοί αριθμοί: Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. Εφαρμογές: Αναλογίες, Ποσοστά. Συνδυασμοί. Πιθανότητες.
- Ακέραιοι αριθμοί και διοφαντικές εξισώσεις. 
- Σύνολα: Πράξεις μεταξύ συνόλων. Συναρτήσεις. Πληθικοί αριθμοί. 
- Γεωμετρία του επιπέδου: Ιδιότητες, εμβαδόν και περίμετρος των βασικών σχημάτων: (τρίγωνο, παραλληλόγραμμα, τραπέζιο, κύκλος). Ισότητα και ομοιότητα τριγώνων. Πυθαγόρειο θεώρημα.  Παραλληλία. Αναλογίες. 
- Γεωμετρία του χώρου: Ιδιότητες, εμβαδόν επιφάνειας και όγκος των βασικών σχημάτων: κύβος, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1. Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία. 
2. Τρ. Τριανταφυλλίδης και Κ. Σδρόλιας, Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκδ. Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. 
3. Ευκλείδεια Γεωμετρία της Α & Β Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.

 

2) Μάθημα: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

- Σχολείο στην πολυπολιτισμική κοινωνία.
- Οι σκοποί της διδασκαλίας. Μοντέλα διδακτικής στοχοθεσίας.
- Διεξαγωγή της διδασκαλίας 
- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Γκόβαρης, Χ. (2013). Διδασκαλία και μάθηση στο διαπολιτισμικό σχολείο. Αθήνα, Gutenberg.
2. Ματσαγγούρας, Η. (2005). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα, Gutenberg.

3. Α. Καψάλης & Ν. Χανιωτάκης (2011) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη,  Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.

 

3) Μάθημα: Θεωρητική Γλωσσολογία

- Ορισμός, αντικείμενο έρευνας, μεθοδολογία και κλάδοι της γλωσσικής επιστήμης.

- Βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας. Το γλωσσικό σημείο. Η διπλή άρθρωση.

- Γλωσσική επικοινωνία και γλωσσικός κώδικας. Γλωσσικές πράξεις. Αρχές της επικοινωνίας.

- Η εξέλιξη της γλώσσας. Συγχρονία και διαχρονία. Προέλευση των γλωσσών. Γλωσσική αλλαγή.

- Η πραγμάτωση της γλώσσας: φθόγγοι και φωνήματα.

- Η γλώσσα ως σύστημα: γραμματική και λεξιλόγιο.

 - Γραμματική ανάλυση: Μοντέλα γραμματικής ανάλυσης, τα είδη της γραμματικής, επίπεδα και μονάδες γραμματικής ανάλυσης. 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική

2. Μήτσης, Ν. (1995, α΄ εκδ.). Η διδασκαλία της Γραμματικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Ι. Θεωρητικά Θέματα. Αθήνα: Gutenberg.

3. Χριστίδης Α.-Φ. (επιμ.). (2001). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/odigos_n.htm)

 

 (Το ακτίς πανεπιστημιακό διαθέτει κατόπιν συνεννόησης σημειώσεις - υποστηρικτικό υλικό για τις Κατατακτήριες του Παιδαγωγικού Βόλου για τους υποψήφιους που λόγω απόστασης δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαθήματα)

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 "ακτίς πανεπιστημιακό"
Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή 135 (έναντι Parking ΧΑΝΘ) - τηλ. 2310 231 100 & Αθήνα - Ακαδημίας 85 (πλησίον Πλ. Κάνιγγος) - τηλ. 210 3833 353