Το επίπεδο σπουδών των Κολλεγίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δημιουργεί την ανάγκη υποστήριξής σας τόσο για την ενίσχυσή σας όσον αφορά την αφομοίωση της ύλης όσο και στην εκπόνηση εργασιών.

Με επαγγελματισμό προσεγγίζουμε την εκάστοτε ανάγκη και διασφαλίζουμε:

  • Την έγκαιρη παράδοση της εργασίας σας
  • Τη συγγραφή της είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα
  • Την τήρηση των κανόνων συγγραφής του Κολλεγίου φοίτησης.
  • Την τεκμηρίωση σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.
  • Την πρωτοτυπία της εργασίας

Υποστηρίζουμε τη φοίτησή σας σε όλα τα Κολλέγια που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα:

1. Aegean College
2. AGSM, Athens Graduate School of Management
3. AIT, Athens Information Technology
4. ALBA, Athens Laboratory of Business Administration
5. American University of Athens
6. Anatolia College / American College of Thessaloniki
7. Athens Metropolitan College
8. BCA Business Studies
9. British Hellenic College
10. CEMS, Centre for European Management Studies
11. Central College
12. City College
13. City University
14. CMA, Center for Management and Administration
15. DEI Bachelor & Masters Degrees
16. Deree College / American College of Greece
17. European University
18. European University (Κύπρος)
19. Frederick University (Κύπρος)
20. Hellenic American University
21. ICBS Business School
22. Icon International Training
23. IMS, International Management Studies
24. IST Studies
25. Mediterranean Business School
26. Mediterranean College
27. New York College
28. North College
29. South European College / ELLANION
30. University of Indianapolis, Athens Campus
31. University of London External Programme (UCLAN)
32. University of Nicosia