ΤΕΙ

Τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια «ακτίς» αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα την προετοιμασία των φοιτητών,

για τα μεγαλύτερα τεχνολογικά ιδρύματα τις χώρας (ΤΕΙ).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα είτε σε ολιγομελή τμήματα.

Δείτε παρακάτω τα μαθήματα για τα μεγαλύτερα τεχνολοκικά ιδρύματα (ΤΕΙ) της χώρας.

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Φυσική Ι & ΙΙ

Ηλεκτροτεχνία Ι & ΙΙ

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι & ΙΙ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ι & ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Θεωρία Κυκλωμάτων – Σημάτων

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι & ΙΙ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ι & ΙΙ

Κεραίες

Ηλεκτρομαγνητισμός

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Φυσική Ι & ΙΙ

Μηχανική Ι & ΙΙ

Ηλεκτροτεχνία

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Φυσική

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρολογικές μηχανές

Τεχνική Μηχανή

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι & ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χημεία

Φυσική Ι & ΙΙ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Μηχανική Ι & ΙΙ

Στατική Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Σκυρόδεμα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Θεμελιώσεις

Τοπογραφία

Εδαφομηχανική

Πετίλ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Διακριτά μαθηματικά

Στατιστική & γραμμική άλγεβρα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Φυσική Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Χημεία

Βιοχημεία

Ηλεκτροτεχνία Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

 Φυσική Ι & ΙΙ

Μηχανική Ι & ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Φυσική

Ηλεκτροτεχνία

Μηχανική

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαθηματικά Ι & ΙΙ

Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Φυσική

Τοπογραφία Ι & ΙΙ

Μηχανική

Εδαφομηχανική

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Μαθηματικά

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Φυσική

Ηλεκτρομαγνητισμός

Θεωρία κυκλωμάτων

Συστήματα & σήματα

Κεραίες

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μαθηματικά

Στατιστική

Φυσική

Θεμελιώσεις

Αντοχή υλικών

Τοπογραφία

Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Εφαρμοσμένη στατική

Αντισεισμική τεχνολογία

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Εδαφομηχανική

Υδραυλική & οδοποιία

ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι, ΙΙ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΚ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΑΕ Ι, ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ Ι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι, ΙΙ (ΣΑΕ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι – ΙV

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι – ΙΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ Ι – ΙΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι, ΙΙ  

ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ι, ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι, ΙΙ

Μ.Ε.Κ. Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι, ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ

ΣΑΕ Ι,ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι, ΙΙ (Π.Μ.Δ.Ε.)

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΙΚΡΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι, ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ι

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι – ΙΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι, ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι, ΙΙ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι – ΙΙΙ

ΦΥΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι, ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι, ΙΙ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι & ΙΙ

ΜΙΚΡΟ

ΜΑΚΡΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΟΠΟΙΑ Ι & ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS)

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι & ΙΙ

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι & ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ Ι & ΙΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι & ΙΙ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι & ΙΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι & ΙΙ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι & ΙΙ

ΜΑΚΡΟ

ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ