Έναρξη μαθήματος «Τεχνική Μηχανική» Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ