Έναρξη μαθήματος «Φαινόμενα Ι» Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ