Διαγωνισμός ΑΣΕΠ / ΑΑΔΕ: Έναρξη νέων τμημάτων

26 Ιαν

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ / ΑΑΔΕ: Έναρξη νέων τμημάτων

Ολιγομελή τμήματα

Διαβάστε το ΦΕΚ της προκήρυξης του διαγωνισμού

Ώρες Μαθημάτων – Δίδακτρα

Τα μαθήματα προς εξέταση για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ (368 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Λογιστική και
Ελεγκτική Επιχειρήσεων

60 ώρες

Τετάρτη 31/01/2018
18:00 – 22:00
Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Τρίτη 06/02/2018
18:00 -22:00

Σύνολο

100 ώρες

800€

 

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ (158 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Δημόσια Οικονομική –
Δημοσιονομικό Δίκαιο

60 ώρες

Παρασκευή 26/01/2018
18:00-22:00

Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 27/01/2018
12:00 -16:00

Σύνολο

100 ώρες

800€

 

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (22 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Στατιστική

40 ώρες

Δευτέρα 29/01/2018
18:00 -22:00

Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 27/01/2018
12:00 -16:00

Σύνολο

80 ώρες

640€

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

  • Στη δεύτερη συνάντηση κάθε μαθήματος καταβάλλεται το 1/3 των διδάκτρων ως εγγραφή και προκαταβολή.
  • Με την συμπλήρωση του 1/3 της προετοιμασίας  καταβάλλεται η  δεύτερη ισόποση (με την προκαταβολή)  δόση
  • Με την συμπλήρωση των 2/3 της προετοιμασίας γίνεται η εξόφληση του υπολοίπου
  • Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
  • Στις τιμές περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό
  • Διαγωνίσματα προσομοίωσης  δωρεάν.

Related Posts