Κατηγορία: ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

08 Μαρ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 Έναρξη Τμήματος Φαινομένων μεταφοράς Ι (Μηχανική Ρευστών) Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Πληροφορίες – Εγγραφές : 10πμ-10μμ

[ read more ]
08 Μαρ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Έναρξη Τμήματος Ρύθμιση Διεργασιών Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Πληροφορίες – Εγγραφές : 10πμ-10μμ  

[ read more ]