ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

08 Απρ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό του πλαίσιο το Υπουργείο Παιδεία και
Πολιτισμού της Κύπρου πρόκειται να δειξαγάγει γραπτή δοκιμασία (ΑΣΕΠ) για
διορισμό ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ με βάση το Νέο Συστημα Διορισμών στην
Εκπαίδευση. Οι προσλήψεις Εκπαιδευτικών στην Κύπρο θα γίνονται πλέον, όχι
μόνο με μοριοδότηση αλλά και σε συνάρτηση με ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό είναι
η εγγραφή του στον πίνακα διορισίμων της Κύπρου

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017
διεξάγεται η πρώτη γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν
υποβάλει ενδιαφέρον μέχρι την 31η Αυγούστου 2017, για εγγραφή στους πίνακες
διορισίμων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης, ή σύζυγοι
ή τέκνα πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη
Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν συμπηρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους
και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτες της Δημοκρατίας, έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στο Γραφείο της Επιτροπής (ωράριο
εξυπηρέτησης κοινού 8:00πμ-3:00μμ), ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση:


Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων

Μιχαλάκη Καραολή

1408 Λευκωσία – Κύπρος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση καθορίζονται στο οικείο Σχέδιο
Υπηρεσίας. Μπορείτε να δείτε τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων Δασκάλου,
Νηπιαγωγού, Ειδικού Εκπαιδευτικού, Καθηγητή και Εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής επιλέγοντας από το μενού Χρήσιμες Πληροφορίες – Σχέδια
Υπηρεσίας.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(α) Γραπτή εξέταση μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%)

η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α΄ μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%),
διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου

β΄ μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων

γ΄ μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται
εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας·

Τα κριτήρια, που συναποτελλούν το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό της συνολικής
μοριοδότησης είναι τα εξής:

(β) βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι οκτώ τοις εκατό (8%)

(γ) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μέχρι εννέα τοις εκατό (9%)

(δ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%)

(ε) έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι δέκα
τοις εκατό (10%)

(στ) υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ήτις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους μέχρι τρία τοις εκατό (3%).

Τις σχετικές πληροφορίες με τη νομοθεσία, τα κριτήρια, τη μοριοδότηση
επιπιπρόσθετων προσόντων θα τις βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:


peri_dimosias_ekpaideftikis_ypiresias_tropopoiitikos_ar2_nomos


Τις αιτήσεις για την εγγραφή σας στον πίνακα διορισίμων θα τις βρείτε
εδώ

:http://www.eey.gov.cy/

Στο link “Εντυπα” αναζητείστε τις παρακάτω:

ΕΕΥ01Β Αίτηση
για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων

ΕΕΥ01Γ Εκδήλωση Ενδιαφ. εγγραφής
στον Π. Διορισίμων

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ*
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΕΚΤΙΚΕΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

32 ΩΡΕΣ 320€
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ** 40 ΩΡΕΣ 400€

* Στα αντικείμενα αυτά θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως γνωστικού
αντικειμένου.

** Πλην Νηπιαγωγών για τους οποίους υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα
προετοιμασίας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΤΟ

32 ΩΡΕΣ

320€

ΑΡΧΑΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ

32 ΩΡΕΣ

320€

ΙΣΤΟΡΙΑ

40 ΩΡΕΣ

400€

ΝΕΑ (ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

40 ΩΡΕΣ

400€

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

64 ΩΡΕΣ

640€

ΦΥΣΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ

64 ΩΡΕΣ

640€

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ

64 ΩΡΕΣ

640€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

40 ΩΡΕΣ

400€

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

40 ΩΡΕΣ

400€

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛ.ΟΙΚΟΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

68 ΩΡΕΣ

680€

ΘΕΟΛΟΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

32 ΩΡΕΣ

320€

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

44 ΩΡΕΣ

440€

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

44 ΩΡΕΣ

420€

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

44 ΩΡΕΣ

420€

ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

36 ΩΡΕΣ

360€

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

32 ΩΡΕΣ

320€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 68 ΩΡΕΣ 680€

Related Posts