ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

08 Μαρ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 Έναρξη Τμήματος

Φαινομένων μεταφοράς Ι (Μηχανική Ρευστών) Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πληροφορίες – Εγγραφές : 10πμ-10μμ

Related Posts