ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διδακτορικές Διατριβές (Πρόταση Διδακτορικού – Proposal)

Το «ακτίς» πανεπιστημιακό αναλαμβάνει υπεύθυνα και μεθοδικά την πρόταση διδακτορικού (proposal) σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων. Μπορούμε να αναλάβουμε την πλήρη σύνταξη και κατάθεση της πρότασης του διδακτορικού σας.

Η πρόταση της Διδακτορικής Διατριβής ισοδυναμεί με ένα πλήρες ερευνητικό πρωτόκολλο που οφείλει να εισάγει τον αναγνώστη με σαφήνεια στο θέμα, να παρουσιάζει τον σκοπό της διατριβής και τα ερευνητικά ερωτήματα – υποθέσεις, να αναφέρει την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και να υποστηρίζεται από ενδεικτική βιβλιογραφία.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών:

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el