ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεταπτυχιακές – Διπλωματικές Εργασίες

To φοιτητικό φροντιστήριο «ακτίς» με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αξιοπιστία αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών (ΑΕΙ, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ). Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές μας καθοδηγούν, συμβουλεύουν και εποπτεύουν τις μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών/τριών που σπουδάζουν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε μεταπτυχιακές – διπλωματικές εργασίες τόσο στο θεωρητικό όσο και ερευνητικό επίπεδο (Ποιοτική και Ποσοτική Έρευνα). Όλες οι εργασίες που υλοποιούνται είναι πρωτότυπες και δίνονται χρονοδιαγράμματα για τμηματικές παραδόσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε την διόρθωση, την επιμέλεια, την μορφοποίηση και τον βιβλιογραφικό εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών εργασιών. Ακολουθούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα τον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών του κάθε τμήματος και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του εκάστοτε επόπτη της μεταπτυχιακής εργασίας σας.