ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις Φοιτητικών και Μεταπτυχιακών Εργασιών (Powerpoint).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης μια εργασίας εντάσσεται και η παρουσίαση της είτε σε φοιτητικό κοινό είτε σε επιβλέποντες καθηγητές. Το πανεπιστημιακό φροντιστήριο «ακτίς» αναλαμβάνει πλήρως την προετοιμασία της παρουσίασης της εργασίας σας σε powerpoint.

Σκοπός της παρουσίασης της εργασίας σας (Powerpoint) είναι η ουσιαστική και εύληπτη έκθεση των πιο βασικών σημείων της εργασίας. Δεν απαιτούνται πυκνά νοήματα, εκτιμάται θετικά η παράθεση γραφημάτων και σχημάτων και τα ευσύνοπτα κείμενα.

Η επιλογή των χρωμάτων και ο εικαστικός συνδυασμός γίνεται σε συνεργασία με τον φοιτητή / τρια. Εκτός από την υλοποίηση της παρουσίαση της εργασίας σας σε Powerpoint, σας παρέχουμε και επιπλέον υλικό για να υποστηρίξετε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση την παρουσίαση σας, όπως τέλος, σας ετοιμάζουμε σχετικό ενημερωτικό υλικό για να μοιράσετε στο ακροατήριο σας (handouts), εφόσον είναι εφικτό.