ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

13 Ιούν

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

Βρείτε Λυμένα Θέματα Εξετάσεων των σχολών του Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Για διευκόλυνσή σας, οι σύνδεσμοι σας παραπέμπουν στις σελίδες με τα θέματα του αντίστοιχου μαθήματος.

Τμήμα Χημικού ΕΚΠΑ
Μέγεθος Ιόντων

Μεταπτώσεις Ηλεκτρονίων

Μοριακά Τροχιακά

Μοριακή Γεωμετρία

Ογκομέτρηση Οξέων Βάσεων

Ονομοματολογία Ανόργανων Ενώσεων 1

Ονοματολογία Ανόργανων Ενώσεων 2

Οξειδοαναγωγή Ηλεκροχημικά Στοιχεία 1

Οξειδοαναγωγή Ηλεκτροχημικά Στοιχεία 2

Ενέργεια Πλέγματος

Ηλεκτρονιακή Συγγένεια

Μαγνητικές Ιδιότητες Χημικών Ειδών

Περιοδικός Πίνακας

Διπολική Ροπή

Διαμοριακές Δυνάμεις Ι

Διαμοριακές Δυνάμεις ΙΙ

Θερμοσυναμική

Κβαντικοί Αριθμοί

Θεωρία Lewis

Ατομικά Τροχιακά

Ονοματολογία Συμπλόκων 1

Ονοματολογία Συμπλόκων 2

Τύποι Werner

Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

Related Posts