Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚ)

panepistimio-kyprouΣκοπός του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, για την απόκτηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και προσφέρει ποιότητα υψηλής εκπαίδευσης σε όλους ανεξάρτητα από την ηλικία τους και τον τόπο που διαμένουν.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ακτίς πανεπιστημιακό» γνωρίζοντας καλά τις ιδιομορφίες των σπουδών στα μαθήματα του ΑΠΚ και αντιλαμβανόμενος τις ανειλημμένες επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις των σπουδαστών, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ΑΠΚΥ,Υπαρέχει χρήσιμες και αναλυτικές συμβουλές για την καθοδήγηση στη σταδιακή εκπόνηση μιας επιτυχημένης τμηματικής ή διπλωματικής εργασίας είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου. Εκτός από την καθοδήγηση στις εργασίες ΑΠΚΥ παρέχονται σημειώσεις και θέματα προετοιμασίας στο κάθε μάθημα ΑΠΚΥ για τις τελικές εξετάσεις.

Παράλληλα παραδίδονται μαθήματα ΑΠΚΥ είτε σε ιδιαίτερα είτε σε ολιγομελή τμήματα για ομάδες σπουδαστών. Τα ιδιαίτερα μαθήματα γίνονται με πρόγραμμα που καταρτίζεται με βάση τις υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου, τις ανάγκες του, τον βαθμό γνώσης του αντικειμένου και τον διατιθέμενο χρόνο του. Τα μαθήματα αυτά είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών.

Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας, στους άνετα διαμορφωμένους χώρους, μέσα σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και ενημέρωση για τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε, με ανθρώπινο ενδιαφέρον και επαγγελματισμό, στα μέτρα των απαιτήσεών σας, έχοντας σαν στόχο την ακαδημαϊκή πρόοδο και την ολοκλήρωση των σπουδών σας.