Διαγωνισμός ΑΣΕΠ / ΑΑΔΕ – Έναρξη νέων τμημάτων

Ολιγομελή τμήματα

Διαβάστε το ΦΕΚ της προκήρυξης του διαγωνισμού

Ώρες Μαθημάτων – Δίδακτρα

Τα μαθήματα προς εξέταση για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ (368 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Λογιστική και
Ελεγκτική Επιχειρήσεων

60 ώρες

Τετάρτη 31/01/2018
18:00 – 22:00
Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Τρίτη 06/02/2018
18:00 -22:00

Σύνολο

100 ώρες

800€

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ (158 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Δημόσια Οικονομική –
Δημοσιονομικό Δίκαιο

60 ώρες

Παρασκευή 26/01/2018
18:00-22:00

Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 27/01/2018
12:00 -16:00

Σύνολο

100 ώρες

800€

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (22 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Στατιστική

40 ώρες

 Δευτέρα 29/01/2018
18:00 -22:00
Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 27/01/2018
12:00 -16:00

Σύνολο

80 ώρες

640€

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Related Project