Διαγωνισμός ΑΣΕΠ – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Ολιγομελή τμήματα

Διαβάστε το ΦΕΚ της προκήρυξης του διαγωνισμού

Ώρες Μαθημάτων – Δίδακτρα

Τα μαθήματα προς εξέταση για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ (368 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Λογιστική και
Ελεγκτική Επιχειρήσεων

60 ώρες

Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 16/12/2017
12:00 -14:00

Σύνολο

100 ώρες

800€

2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ (158 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Δημόσια Οικονομική –
Δημοσιονομικό Δίκαιο

60 ώρες

Σάββατο 16/12/2017
10:00-12:00

Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 16/12/2017
12:00 -14:00

Σύνολο

100 ώρες

800€

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (22 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Δίδακτρα
Στατιστική

40 ώρες

Λεκτικές Δεξιότητες

40 ώρες

Σάββατο 16/12/2017
12:00 -14:00

Σύνολο

80 ώρες

640€

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Related Project