ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΠ – ΑΠΚΥ

Εγγυημένη επιτυχία μέσω εστιασμένης εκπαίδευσης και υποβοήθησης στη σύνταξη εργασιών από έμπειρους, εξειδικευμένους καθηγητές σε όλες τις θεματικές ενότητες των προπτυχιακών προγραμμάτων ΕΑΠ & ΑΠΚΥ:

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΑΠ – ΑΠΚΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΚΥ

Και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΑΠ
 ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΕΑΠ
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΑΠ
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΚΥ

Τμήματα 2 – 4 ατόμων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Υποβοήθηση διπλωματικών εργασιών.
Παρέχεται και η δυνατότητα μαθημάτων μέσω SKYPE.
Έναρξη εγγραφών από 15/10 έως 15/11.

Related Project