Ταχύρρυθμα μαθήματα για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

 Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των υποψηφίων ξεκινάμε επαναληπτικά ταχύρρυθμα μαθήματα    για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Ακτίς Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310 231100.

Related Project