ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Οργανική Χημεία  Ι, ΙΙ

Ανόργανη Χημεία  Ι, ΙΙ

Αναλυτική Χημεία Ι & ΙΙ

Φυσικοχημεία

Φασματοσκοπία ΝΜR

Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ, ΙV

Γενική Φυσική

Βιολογία

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ενδεικτικά αναφέρεται: Τμήμα ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

(4-6 άτομα)-Διάρκειας 14 ΩΡΩΝ- ΚΟΣΤΟΣ 140€/άτομο

Αθήνα: Ακαδημίας 85 – 1ος όροφος, τηλ 210 3833 353

Θεσ/νίκη: Τσιμισκή 135,  τηλ 2310 231100

Related Project